Svinjarska torba

“Svinjarska” torba je torba koja se nosila isto u lov i u koju se stavljala hrana (uglavnom malo
kruha, slanine i luka) za lovce. S manje detalja ona je bila puno praktičnija te se i češće nosila.

Materijal: goveđa koža.