Opanci 6

Lički prepleteni opanci sa „frkanom“ kožom. Tip opanka koji se nosi u Lici, Dalmaciji, Zagori, itd. Ovaj model se razlikuje od ostalih jer jerađen od kožnih trakica koje se rolaju, da budu okrugle, a ne plosnate kao na ostalima.