Opanci 4

Ženske sandale, crne lakirane. Brodska posavina, Vinkovački kraj, „Cvelferija“… U svim tim krajevima ove sandale su najčešća obuća za svečaniju žensku nošnju.